LỄ KHAI GIẢNG NĂM 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM 2019
SINH VIÊN DỰ KHAI GIẢNG NĂM 2019
CLB SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP
SINH VIÊN DỰ KHAI GIẢNG NĂM 2019
SINH VIÊN HỌC THỂ DỤC
DOANH NHÂN CHỤP HÌNH CÙNG TÂN HOA KHÔI - Á KHÔI 1&2
HỘI THẢO NGÀNH CNTT PHỤC VỤ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH BÌNH DƯƠNG
BCH DOANH NHÂN TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG
DOANH NGHIỆP TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM 2018
TÂN SINH VIÊN
SINH VIÊN MÚA ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
LỄ KHAI GIẢNG NĂM 2018-2019
TOP 13 SINH VIÊN VÀO ĐÊM CHUNG KẾT HOA KHÔI MISS HVCT2018
ĐÊM CHUNG KẾT MISS HVCT 2018
DIỄN GIẢ: LÊ VĂN HIỂN
Sinh viên ngành Công nghệ ô tô thực hành bảo dưỡng ô tô
Sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG 2017
LỄ TÂN
SINH VIÊN CAO ĐẲNG DƯỢC
LỚP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Sinh viên Trường
Lớp học lý thuyết
Sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp
Sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp
Sinh viên ngành Công nghệ thông tin
Sinh viên ngành Điện Công nghiệp
Sinh viên ngành Dược sĩ thực hành Dược
Sinh viên ngành Công nghệ ô tô thực hành ra vào lốp
TẶNG HOA TRI ÂN DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TẶNG QUÀ KỶ NIỆM CHO TRƯỜNG
TẶNG HOA TRI ÂN DOANH NGHIỆP
KÝ HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN
PHÁT BIỂU
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP
MÚA
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
MISS HVCT 2017
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN DỰ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN MÚA
XƯỞNG THỰC HÀNH Ô TÔ CỦA TRƯỜNG
GIẤY KHEN
SÂN KHÂU KHAI GIẢNG NĂM 2017
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
MISS HVCT 2017
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN DỰ KHAI GIẢNG 2017
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
MÚA
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
Tin tức - sự kiện
Thông báo mới

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 (Cập nhật : 16/03/2020) New!

Chất lượng giáo dục

Hợp tác đào tạo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG
Đăng ký xét tuyển trực tuyến
Diễn đàn khởi nghiệp